Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:44 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
24/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Mưa vừa
Huyện Quảng Ninh
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

9.71 km

Gió

2.99 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

1.58