Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:42 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:47
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:54
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây thưa 19°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:47
Thấp/Cao

16°/25°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.3 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0