Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:52 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:42
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:33
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:32
Mưa vừa
Đã cập nhật 9 phút trước
Mưa vừa 25°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:43
Thấp/Cao

25°/31°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0