Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:50 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
27.2/ 26.1°
Sáng/Tối
25.7/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.1°
Sáng/Tối
25.8/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.6/ 28.3°
Sáng/Tối
26.3/ 32.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 30.1°
Sáng/Tối
28.6/ 33.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 29.3°
Sáng/Tối
29.1/ 29.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.5/ 28.8°
Sáng/Tối
26.3/ 31.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28.4°
Sáng/Tối
28.4/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 29°
Sáng/Tối
28.9/ 34.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.3/ 29.3°
Sáng/Tối
28.1/ 34.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.3/ 30.1°
Sáng/Tối
29.2/ 35.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.9/ 31.6°
Sáng/Tối
30.9/ 34.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.3°
Sáng/Tối
29.3/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 25.9°
Sáng/Tối
25.3/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25.1°
Sáng/Tối
25.6/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 26.1°
Sáng/Tối
25.9/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa vừa
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 27.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Thấp/Cao

25°/34.8°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.36 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0.16