Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:47 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

998 mb

Gió

10.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:36
Mưa cường độ nặng
Huyện Quảng Ninh
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây rải rác 24°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:47
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0