Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:06 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

8.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

8.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

8.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 22°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

7.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

8.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

7.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

8.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

8.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:21
Mưa nhẹ
Huyện Quảng Ninh
Đã cập nhật 60 phút trước
Mưa vừa 25°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:29
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.95 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0