Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:55 | 13/06/2024
Thấp/Cao
29.4/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.2/ 29.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30/ 29.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.5/ 32.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
35.1/ 35.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
35.1/ 35.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.6/ 31.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.8/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 29.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Thấp/Cao

28.9°/37.6°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.03 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0