Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:21 | 26/09/2022
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
29/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Huyện Minh Hóa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.27 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0