Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:42 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
18/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:23
Nhiều mây
Huyện Minh Hóa
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:21
Thấp/Cao

19°/20°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

1.45 km

Gió

1.46 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0