Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:49 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:53
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.36 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
97%
0.44 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Mây thưa Mây thưa
90%
0.36 km/giờ

10:00

32°C / 37°C
Mây thưa Mây thưa
59%
1.54 km/giờ

13:00

33°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
53%
2.75 km/giờ

16:00

29°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.8 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.38 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mây thưa Mây thưa
97%
0.31 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:52
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
98%
0.46 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mây thưa Mây thưa
98%
0.45 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
93%
0.63 km/giờ

10:00

31°C / 36°C
Mây rải rác Mây rải rác
66%
1.92 km/giờ

13:00

32°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
2.57 km/giờ

16:00

31°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
2.66 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.05 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.94 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:51
Mưa cường độ nặng

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.01 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.16 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.73 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.97 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
0.6 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.34 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.99 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.86 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.84 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.01 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.66 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.93 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.21 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.14 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.23 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.46 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.07 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.33 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.74 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.78 km/giờ

13:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
3.16 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.24 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.15 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.1 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:53
Thấp/Cao

23°/34°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.21 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0