Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:03 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:20
Mưa nhẹ

16:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.06 km/giờ

19:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.66 km/giờ

22:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.21 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:20
Nhiều mây

01:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.16 km/giờ

04:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.88 km/giờ

07:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.94 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.51 km/giờ

13:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.76 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.35 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.03 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.99 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:20
Nhiều mây

01:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.19 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.11 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.2 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.59 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.65 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.62 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.74 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.37 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:20
Mưa vừa

01:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.55 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.73 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.75 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.12 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
2.88 km/giờ

16:00

19°C / 19°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
2.99 km/giờ

19:00

17°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.51 km/giờ

22:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.37 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:20
Nhiều mây

01:00

16°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
2.19 km/giờ

04:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
2.01 km/giờ

07:00

16°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.9 km/giờ

10:00

18°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.14 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.85 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.49 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.37 km/giờ

22:00

18°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.1 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:21
Nhiều mây

01:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.95 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.89 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.19 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.53 km/giờ

13:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.58 km/giờ
Huyện Minh Hóa
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:20
Thấp/Cao

16°/22°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

8.48 km

Gió

2.14 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

1.94