Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:44 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:56
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:52
Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

8.12 km

Gió

0.53 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0