Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:37 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
23/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Nhiều mây
Huyện Minh Hóa
Đã cập nhật 16 phút trước
Mưa nhẹ 29°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

8.89

Tin tức thời tiết