Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:03 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 35°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 41°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Thấp/Cao

24°/35°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.21 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

7.05