Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:43 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:28
Mây thưa
Huyện Minh Hóa
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0