Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:47 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
28.6/ 26.1°
Sáng/Tối
26.8/ 27.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 26.3°
Sáng/Tối
27/ 27.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 27°
Sáng/Tối
26.4/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.5°
Sáng/Tối
26.8/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.4°
Sáng/Tối
26.6/ 28.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.7°
Sáng/Tối
26.5/ 28.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.7°
Sáng/Tối
27/ 27.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.3°
Sáng/Tối
27/ 27.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.2°
Sáng/Tối
26.2/ 28.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.6°
Sáng/Tối
26.2/ 28.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.9°
Sáng/Tối
27.6/ 28.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.2°
Sáng/Tối
27.3/ 27.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.8°
Sáng/Tối
26.4/ 28.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.1°
Sáng/Tối
26.7/ 28.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 26.5°
Sáng/Tối
27/ 27.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 27°
Sáng/Tối
26.2/ 27.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 26°
Sáng/Tối
26.5/ 27.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.9°
Sáng/Tối
26.8/ 27.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.6°
Sáng/Tối
26.4/ 27.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.9°
Sáng/Tối
26.8/ 28.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.4°
Sáng/Tối
26.9/ 27.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.9°
Sáng/Tối
26.6/ 27.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26.6/ 27.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.7°
Sáng/Tối
26.2/ 28.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 27.4°
Sáng/Tối
26.2/ 28.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27.6°
Sáng/Tối
26.1/ 28.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.8°
Sáng/Tối
26.7/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27°
Sáng/Tối
27.7/ 28.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.2°
Sáng/Tối
27.7/ 29.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.7°
Sáng/Tối
27.8/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 28.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 34.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Thấp/Cao

24.3°/30.9°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

6.5 km

Gió

1.24 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

1.37