Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:40 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
33.3/ 29.8°
Sáng/Tối
29.8/ 33.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.2/ 30.6°
Sáng/Tối
28.4/ 34.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.3/ 29°
Sáng/Tối
27.6/ 34.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.1/ 26.8°
Sáng/Tối
28/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25.7°
Sáng/Tối
25.2/ 30.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 25.7°
Sáng/Tối
25.5/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 25.1°
Sáng/Tối
25.7/ 26.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
25.8/ 26.2°
Sáng/Tối
25.3/ 27°
Áp suất

997 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.9/ 25.3°
Sáng/Tối
25.2/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 25.2°
Sáng/Tối
25.6/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.6°
Sáng/Tối
26/ 33.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 27.1°
Sáng/Tối
28.5/ 29.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 28.8°
Sáng/Tối
29.7/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28.7°
Sáng/Tối
29.1/ 28.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27.7°
Sáng/Tối
28.1/ 28.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Thấp/Cao

27.2°/37.8°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.41 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

2.61