Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:08 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0