Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 06:40 | 28/06/2022
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mưa nhẹ
Huyện Minh Hóa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Thấp/Cao

25°/38°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.45 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

1.05