Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:45 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 38°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
24/ 35°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
24/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 31°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
21/ 34°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
25/ 37°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:11
Nhiều mây
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:08
Thấp/Cao

20°/33°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.13 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0