Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:36 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

7.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

7.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

8.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Mưa nhẹ
Huyện Minh Hóa
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:26
Thấp/Cao

20°/21°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.01 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

2.23