Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:33 | 04/12/2023
Thấp/Cao
22/ 22.1°
Tầm nhìn
8.18 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 22.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.2/ 22.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.2/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.2/ 23.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.9/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.6/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.4/ 23.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 24.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:18
Thấp/Cao

22.9°/25.4°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.66 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

2.15