Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:35 | 27/01/2023
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
15/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:45
Thấp/Cao

15°/18°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.78 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0