Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:31 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Nhiều mây
Đồng Hới
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Thấp/Cao

27°/33°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.34 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

8.46