Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:48 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
36.8/ 27.2°
Sáng/Tối
27/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.9/ 26.9°
Sáng/Tối
25/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:11
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.8/ 28.2°
Sáng/Tối
25.8/ 35°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.4/ 31.8°
Sáng/Tối
27.9/ 38.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.8/ 30.9°
Sáng/Tối
32.6/ 39.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.8/ 31.6°
Sáng/Tối
32.4/ 35.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.5/ 32.5°
Sáng/Tối
31.3/ 38.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38/ 31.2°
Sáng/Tối
34.5/ 40.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.9/ 27.2°
Sáng/Tối
33/ 37°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 28.4°
Sáng/Tối
27.7/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Thấp/Cao

26°/37.8°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.88 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0