Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:46 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

8.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

9.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:19
Mưa nhẹ
Đồng Hới
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:17
Thấp/Cao

19°/23°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.08 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0