Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:04 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:07
Nhiều mây
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:05
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.85 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

2.94