Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:44 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
32.5/ 27.8°
Sáng/Tối
27.1/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.3°
Sáng/Tối
26.4/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26.4°
Sáng/Tối
26.9/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 26.8°
Sáng/Tối
25.7/ 28.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.6°
Sáng/Tối
25.6/ 32.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.6°
Sáng/Tối
26.4/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.8°
Sáng/Tối
27.1/ 32.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 28.7°
Sáng/Tối
27.5/ 32.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 28.6°
Sáng/Tối
27.5/ 29.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 29.6°
Sáng/Tối
27.9/ 32.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.1/ 29.5°
Sáng/Tối
28.5/ 32.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.9°
Sáng/Tối
27.6/ 29.2°
Áp suất

998 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 29.1°
Sáng/Tối
28/ 29.3°
Áp suất

998 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28.3°
Sáng/Tối
28.7/ 29.4°
Áp suất

997 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 28.2°
Sáng/Tối
28.1/ 29.8°
Áp suất

997 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:28
Nhiều mây
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:31
Thấp/Cao

26.8°/30.2°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.45 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0