Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:44 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:05
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Bầu trời quang đãng 27°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:05
Thấp/Cao

23°/34°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.03 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.67