Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:08 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
25.7/ 21.1°
Sáng/Tối
23.6/ 23.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 22.4°
Sáng/Tối
20.8/ 22.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 22.5°
Sáng/Tối
22.3/ 23.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 22.7°
Sáng/Tối
23.8/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 22.2°
Sáng/Tối
23/ 23.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 23.1°
Sáng/Tối
22.9/ 24.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 20.2°
Sáng/Tối
23.1/ 21.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.9/ 17.3°
Sáng/Tối
19.4/ 18.5°
Áp suất

1019 mb

Gió

7.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.2/ 20.4°
Sáng/Tối
17.4/ 20.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.9/ 24.2°
Sáng/Tối
20.2/ 23.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.6/ 26.8°
Sáng/Tối
25/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.8/ 26.6°
Sáng/Tối
26.7/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.7/ 27.8°
Sáng/Tối
26.7/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:01
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28.5/ 25.2°
Sáng/Tối
24.2/ 24.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.6/ 24.3°
Sáng/Tối
24.4/ 24.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:02
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:58
Thấp/Cao

20.5°/25.6°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.31 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

0