Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:20 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 27°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

12.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

10.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:38
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

12.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:36
Mưa cường độ nặng
Đồng Hới
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:48
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.47 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0