Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:13 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Mưa nhẹ
Đồng Hới
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.43 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

10.26