Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:15 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:19
Mưa nhẹ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.29 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.72 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:19
Mưa vừa

01:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
4.15 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
4.63 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.2 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.74 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
4.05 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
4.7 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
4.1 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.77 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:19
Mưa vừa

01:00

21°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
3.46 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
3.32 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
3.53 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.46 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.39 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.9 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.41 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.34 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:19
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.36 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.85 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.04 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.1 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.02 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.03 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.36 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
3.45 km/giờ
Đồng Hới
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:19
Thấp/Cao

20°/21°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0