Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:14 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
26.8/ 23.1°
Sáng/Tối
23.6/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:19
Mây thưa

10:00

24.7°C / 25.1°C
Mây thưa Mây thưa
85%
1.09 km/giờ

13:00

26.7°C / 26.8°C
Mây thưa Mây thưa
78%
2.24 km/giờ

16:00

26.5°C / 27.9°C
Mây thưa Mây thưa
82%
2.42 km/giờ

19:00

24.6°C / 25.3°C
Mây thưa Mây thưa
93%
2.39 km/giờ

22:00

23.2°C / 24.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
94%
1.74 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 24.4°
Sáng/Tối
22.4/ 25.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:20
Mưa nhẹ

01:00

23.9°C / 23.2°C
Mây cụm Mây cụm
94%
1.54 km/giờ

04:00

22.6°C / 23.2°C
Mây cụm Mây cụm
95%
0.62 km/giờ

07:00

23.4°C / 24.8°C
Mây cụm Mây cụm
93%
0.4 km/giờ

10:00

26.8°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.36 km/giờ

13:00

27.9°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
2.06 km/giờ

16:00

25.3°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.76 km/giờ

19:00

25.1°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.88 km/giờ

22:00

24.8°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.4 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24.3°
Sáng/Tối
24.4/ 25.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:20
Mưa nhẹ

01:00

24.9°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.04 km/giờ

04:00

24.3°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.63 km/giờ

07:00

24.2°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.28 km/giờ

10:00

26.5°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
3.28 km/giờ

13:00

27.9°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
3.03 km/giờ

16:00

26.3°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.31 km/giờ

19:00

24.1°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.96 km/giờ

22:00

24.8°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.06 km/giờ
Ngày/Đêm
26.4/ 23.1°
Sáng/Tối
23.6/ 26.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:20
Mưa nhẹ

01:00

23.6°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.4 km/giờ

04:00

23.9°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.84 km/giờ

07:00

23.8°C / 24.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
90%
0.95 km/giờ

10:00

26.9°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.41 km/giờ

13:00

26.8°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
2.3 km/giờ

16:00

26.6°C / 26.8°C
Mây cụm Mây cụm
80%
1.78 km/giờ

19:00

24.8°C / 25.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
89%
1.13 km/giờ

22:00

23.9°C / 24.3°C
Mây thưa Mây thưa
89%
1.6 km/giờ
Ngày/Đêm
26.7/ 23.2°
Sáng/Tối
23.4/ 26.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:21
Mây cụm

01:00

23.8°C / 24.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
90%
1.23 km/giờ

04:00

23.2°C / 24.7°C
Mây cụm Mây cụm
91%
1.38 km/giờ

07:00

23.7°C / 24.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
91%
1.27 km/giờ

10:00

26.2°C / 26.4°C
Mây cụm Mây cụm
79%
1.86 km/giờ

13:00

27.7°C / 29.5°C
Mây cụm Mây cụm
76%
2.42 km/giờ

16:00

26.4°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.56 km/giờ

19:00

24.7°C / 25.8°C
Mây cụm Mây cụm
93%
2.41 km/giờ

22:00

23.4°C / 24.6°C
Mây cụm Mây cụm
95%
2.29 km/giờ
Ngày/Đêm
26.5/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:21
Mưa nhẹ

01:00

23.1°C / 24.6°C
Mây cụm Mây cụm
95%
1.73 km/giờ

04:00

23.5°C / 24.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
95%
0.07 km/giờ

07:00

24.4°C / 24.6°C
Mây cụm Mây cụm
93%
0.76 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 23.5°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 24.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:19
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.94 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.22