Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:25 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 31°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

5.45