Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:52 | 24/02/2024
Thấp/Cao
21.1/ 21.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
22/ 22.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.1/ 22.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.4/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.2/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.8/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.5/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây rải rác 22°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:50
Thấp/Cao

21.1°/28.7°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.67 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0