Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:46 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
30.9/ 26.6°
Sáng/Tối
26.5/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26°
Sáng/Tối
26.5/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 25.2°
Sáng/Tối
25.3/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 25.9°
Sáng/Tối
24.1/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 25.4°
Sáng/Tối
24.1/ 27.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 26.6°
Sáng/Tối
24.5/ 32.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.2°
Sáng/Tối
25.3/ 32.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Thấp/Cao

24.3°/33.5°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.38 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0