Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:47 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:08
Nhiều mây

04:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
5.54 km/giờ

07:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
5.73 km/giờ

10:00

27°C / 29°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
4.87 km/giờ

13:00

30°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
5.56 km/giờ

16:00

31°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
5.89 km/giờ

19:00

28°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
4.53 km/giờ

22:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
4.92 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:08
Nhiều mây

01:00

27°C / 29°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
4.68 km/giờ

04:00

27°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
5.27 km/giờ

07:00

27°C / 29°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
5.37 km/giờ

10:00

30°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
5.97 km/giờ

13:00

33°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
5.07 km/giờ

16:00

33°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
4.93 km/giờ

19:00

29°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
4.44 km/giờ

22:00

28°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
4.79 km/giờ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:09
Mưa nhẹ

01:00

28°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
5.17 km/giờ

04:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
5.73 km/giờ

07:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
6.47 km/giờ

10:00

32°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
6.25 km/giờ

13:00

36°C / 40°C
Nhiều mây Nhiều mây
44%
6.21 km/giờ

16:00

31°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
4.52 km/giờ

19:00

29°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
4.83 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
5.83 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:09
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.54 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.53 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
4.03 km/giờ

10:00

31°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
4.89 km/giờ

13:00

33°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
5.36 km/giờ

16:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
5.16 km/giờ

19:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
4.25 km/giờ

22:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
5.44 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:09
Nhiều mây

01:00

27°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
4.7 km/giờ

04:00

27°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
4.34 km/giờ

07:00

27°C / 29°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
4.53 km/giờ

10:00

31°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
6.29 km/giờ

13:00

33°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
4.23 km/giờ

16:00

31°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
4.35 km/giờ

19:00

28°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
3.92 km/giờ

22:00

28°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
4.64 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:09
Nhiều mây

01:00

28°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
4.72 km/giờ
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:08
Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.09 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0