Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:39 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
34.6/ 28.7°
Sáng/Tối
28.7/ 30.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.8/ 29.8°
Sáng/Tối
28.7/ 30.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.9/ 28.7°
Sáng/Tối
28.1/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.5/ 28.3°
Sáng/Tối
28.6/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.4/ 28.6°
Sáng/Tối
28.9/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.3/ 29°
Sáng/Tối
28.8/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.6/ 29°
Sáng/Tối
28.9/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.8/ 29.9°
Sáng/Tối
30/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.9/ 28°
Sáng/Tối
29.5/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.6°
Sáng/Tối
29.9/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.9/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.3/ 28.3°
Sáng/Tối
28.1/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 28.4°
Sáng/Tối
28.8/ 29.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.2°
Sáng/Tối
27.7/ 27.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.5°
Sáng/Tối
27.6/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 27.8°
Sáng/Tối
27.4/ 27.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.3°
Sáng/Tối
28/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29.1°
Sáng/Tối
28.6/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 28.8°
Sáng/Tối
27.4/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.6°
Sáng/Tối
29/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.2°
Sáng/Tối
28.5/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.6°
Sáng/Tối
28.7/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.8°
Sáng/Tối
28.5/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 27.1°
Sáng/Tối
28.4/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.6°
Sáng/Tối
29/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.6°
Sáng/Tối
28.9/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.7°
Sáng/Tối
27.5/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:01
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.9/ 27.1°
Sáng/Tối
28.4/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.3/ 28.5°
Sáng/Tối
28.3/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 29.6°
Sáng/Tối
28.6/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:02
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 32°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:56
Thấp/Cao

24.4°/37.2°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.1 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

3.17