Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:19 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 26°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

8.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:28
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:27
Mưa nhẹ
Huyện Phú Hoà
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:37
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.92 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

7.47