Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:16 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
36.1/ 25.2°
Sáng/Tối
24.3/ 30.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.8/ 26.6°
Sáng/Tối
24/ 31.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.2/ 26.9°
Sáng/Tối
25.8/ 31.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.3/ 26.8°
Sáng/Tối
25.6/ 33.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 26.1°
Sáng/Tối
25.3/ 33.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 26.4°
Sáng/Tối
25.8/ 33.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 27.3°
Sáng/Tối
25.3/ 34.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 28.3°
Sáng/Tối
26/ 34.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.5/ 28.3°
Sáng/Tối
26.5/ 34.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
38/ 28°
Sáng/Tối
26.8/ 34.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.3/ 26.5°
Sáng/Tối
26.4/ 35.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.1/ 29.7°
Sáng/Tối
26.9/ 37.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.5/ 25°
Sáng/Tối
27.2/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.5/ 27.1°
Sáng/Tối
25.7/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 25.7°
Sáng/Tối
26.3/ 31.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:58
Mưa vừa
Đã cập nhật 23 phút trước
Bầu trời quang đãng 36.7°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 42.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:56
Thấp/Cao

24.6°/37.1°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.56 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

12.7