Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:17 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:55
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.13 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0