Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:53 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa vừa
Huyện Phú Hoà
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.49 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0