Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:15 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
35.7/ 25.6°
Sáng/Tối
27.8/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.6/ 26.3°
Sáng/Tối
25.8/ 32.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
39.1/ 27.6°
Sáng/Tối
25.1/ 32.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.5/ 27.2°
Sáng/Tối
26.5/ 34.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 27.5°
Sáng/Tối
26.8/ 34.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.6/ 27.7°
Sáng/Tối
26.6/ 34.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 28.7°
Sáng/Tối
27/ 34.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38/ 27.8°
Sáng/Tối
26.7/ 35.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.1/ 26.7°
Sáng/Tối
26.3/ 36°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 26.5°
Sáng/Tối
25.5/ 33.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:58
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 34.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Thấp/Cao

25.1°/37.8°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.41 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

6.19