Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:22 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 28°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Thấp/Cao

19°/34°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.2 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.35