Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:29 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 29.1°
Sáng/Tối
28.4/ 30.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 28.2°
Sáng/Tối
28/ 31.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.4/ 28.8°
Sáng/Tối
28.9/ 32.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.7/ 28.1°
Sáng/Tối
27.5/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.6/ 29.1°
Sáng/Tối
28.8/ 33.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.6/ 29.1°
Sáng/Tối
28.8/ 34.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 29.9°
Sáng/Tối
28.5/ 35.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.9/ 29.3°
Sáng/Tối
28.7/ 35.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 29.4°
Sáng/Tối
28.5/ 35.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.1/ 30.2°
Sáng/Tối
28.6/ 36.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:09
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Thấp/Cao

28.1°/35.4°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.96 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

0