Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:35 | 18/01/2022
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Ít mây
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Ít mây
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Ít mây
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Ít mây
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Việt Trì
Đã cập nhật vài giây trước
Ít mây 16°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:40
Thấp/Cao

12°/20°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.83 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0