Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:41 | 04/12/2023
Thấp/Cao
19.6/ 19.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.4/ 19.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.7/ 20.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.8/ 21.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24/ 23.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.7/ 22.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.9/ 21.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 20.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Thấp/Cao

19.3°/23.9°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.47 km/giờ

Điểm ngưng

16.1 °C

Chỉ số UV

0.32