Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 08:46 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

996 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 31°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

995 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

998 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Việt Trì
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Thấp/Cao

26°/37°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.69 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

2.52