Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:09 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
17.6/ 15.4°
Sáng/Tối
16.1/ 16.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15.2/ 13.9°
Sáng/Tối
14.8/ 15.7°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14.3/ 15.2°
Sáng/Tối
13.3/ 15.1°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.5/ 18.7°
Sáng/Tối
14.6/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.2/ 22°
Sáng/Tối
18.5/ 24.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.7/ 26.5°
Sáng/Tối
23.6/ 31.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:04
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28.2/ 24.6°
Sáng/Tối
23.3/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 20.5°
Sáng/Tối
20.7/ 21.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.8/ 20.6°
Sáng/Tối
19.6/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 22.5°
Sáng/Tối
20.2/ 22.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23.7°
Sáng/Tối
21.8/ 23.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.5/ 19°
Sáng/Tối
19.9/ 20.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.8/ 18.5°
Sáng/Tối
18.3/ 19.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 20.1°
Sáng/Tối
18.3/ 20.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 24.8°
Sáng/Tối
21.5/ 24.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 16.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:02
Thấp/Cao

13.6°/16.8°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.29 km/giờ

Điểm ngưng

11.7 °C

Chỉ số UV

1.14