Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:45 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
34.9/ 30.9°
Sáng/Tối
25.6/ 32.1°
Áp suất

995 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 30.5°
Sáng/Tối
26.9/ 34.4°
Áp suất

996 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:40
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.2/ 27.2°
Sáng/Tối
28.4/ 33.8°
Áp suất

998 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 28.1°
Sáng/Tối
26.1/ 29.8°
Áp suất

999 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 25.6°
Sáng/Tối
26.9/ 25.6°
Áp suất

999 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25.6°
Sáng/Tối
25.7/ 25.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 25.2°
Sáng/Tối
25.8/ 26.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 27°
Sáng/Tối
26.6/ 28.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 29.9°
Sáng/Tối
27.3/ 31.5°
Áp suất

999 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 29.1°
Sáng/Tối
28.3/ 30.8°
Áp suất

999 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.9°
Sáng/Tối
27.4/ 28.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.3°
Sáng/Tối
26.3/ 28.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.8°
Sáng/Tối
26.9/ 26.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.8°
Sáng/Tối
26.6/ 29.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 29.8°
Sáng/Tối
27.2/ 31.3°
Áp suất

999 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây cụm 30.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:40
Thấp/Cao

26.3°/38.3°

Độ ẩm

76%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0