Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:58 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:38
Mưa vừa
Việt Trì
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây thưa 31°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:51
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.31 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

9.35