Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:44 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
24/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
22/ 34°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:12
Thấp/Cao

20°/32°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.56 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0