Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:54 | 21/01/2022
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
16/ 14°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:51
Nhiều mây
Việt Trì
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 14°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:42
Thấp/Cao

14°/20°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.62 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0.64