Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:26 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
23/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
14/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1024 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:26
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1025 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:24
Mây cụm
Việt Trì
Đã cập nhật 60 phút trước
Ít mây 27°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:33
Thấp/Cao

18°/30°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.58 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0