Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:18 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
33.7/ 28.7°
Sáng/Tối
27.6/ 31.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 28°
Sáng/Tối
27.6/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.3/ 27.5°
Sáng/Tối
28.1/ 32.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 25.3°
Sáng/Tối
26.5/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25.3°
Sáng/Tối
25.6/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 27.4°
Sáng/Tối
26.3/ 31.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.4/ 29.4°
Sáng/Tối
27.4/ 33.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.9/ 29.1°
Sáng/Tối
29.2/ 33.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.8/ 30.4°
Sáng/Tối
30/ 34.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.9/ 30°
Sáng/Tối
30.1/ 34.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.2/ 28.6°
Sáng/Tối
30.9/ 32.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.5/ 27.9°
Sáng/Tối
26.2/ 31.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 29.3°
Sáng/Tối
27.1/ 32.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.2/ 28.7°
Sáng/Tối
28.1/ 32.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.9/ 29.5°
Sáng/Tối
28.3/ 33.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.5/ 29.6°
Sáng/Tối
29.4/ 32.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.6/ 29.8°
Sáng/Tối
29.8/ 33.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.3/ 30°
Sáng/Tối
28.2/ 34.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:26
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.6/ 28.4°
Sáng/Tối
30/ 32.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 27.7°
Sáng/Tối
28.7/ 31.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 27°
Sáng/Tối
27.5/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 27.5°
Sáng/Tối
27.8/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27.7°
Sáng/Tối
28.2/ 30.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.4/ 27.5°
Sáng/Tối
28.2/ 31.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.6°
Sáng/Tối
27/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.7°
Sáng/Tối
27.4/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.3°
Sáng/Tối
26.3/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 27.9°
Sáng/Tối
27.7/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 27.4°
Sáng/Tối
28.7/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 27.6°
Sáng/Tối
28.3/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây rải rác 27.9°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 30.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Thấp/Cao

25°/37.8°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.99 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0.36