Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:10 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
30.5/ 27.8°
Sáng/Tối
25.6/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 24.6°
Sáng/Tối
23.3/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 25°
Sáng/Tối
23.5/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 28.3°
Sáng/Tối
25.8/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.3/ 30.3°
Sáng/Tối
26.7/ 38.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.8/ 29°
Sáng/Tối
27.5/ 38°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.9/ 29.5°
Sáng/Tối
27.9/ 39°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.3/ 26°
Sáng/Tối
26.4/ 37.6°
Áp suất

999 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 27.2°
Sáng/Tối
26.4/ 33.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.7/ 27.6°
Sáng/Tối
25.7/ 32.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Thấp/Cao

23.3°/34.2°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.14 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0