Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:06 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:34
Nhiều mây
Việt Trì
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây rải rác 32°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.58 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết