Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:43 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
11/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:47
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:47
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:52
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Bầu trời quang đãng 12°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:47
Thấp/Cao

11°/24°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

2 °C

Chỉ số UV

0