Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:30 | 29/05/2023
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
27/ 38°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 39°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 38°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
27/ 39°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
28/ 39°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây rải rác 33°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Thấp/Cao

26°/37°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.07 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

9.77