Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:25 | 24/05/2024
Thấp/Cao
25.9/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.6/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.8/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.1/ 32.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.3/ 34.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.2/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.3/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.6/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 38.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:03
Thấp/Cao

25.1°/34.1°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.74 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

2.2