Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:33 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 33°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
21/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:55
Nhiều mây
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây cụm 21°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:55
Thấp/Cao

21°/37°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0