Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:32 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
34/ 26.1°
Sáng/Tối
28.5/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 25.3°
Sáng/Tối
25.8/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25.9°
Sáng/Tối
24.4/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 25.7°
Sáng/Tối
25.8/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 24.6°
Sáng/Tối
25/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 25.2°
Sáng/Tối
24.7/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26.5°
Sáng/Tối
24.5/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 25°
Sáng/Tối
24.4/ 25.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 25.7°
Sáng/Tối
24.8/ 26.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Thấp/Cao

24.4°/34.9°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

2.93