Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:34 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:31
Mưa vừa
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.81 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

7.81