Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:42 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:28
Mưa vừa
Huyện Ninh Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:37
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.66 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.1