Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:58 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 33°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:56
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:56
Mưa vừa
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:55
Thấp/Cao

21°/37°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0