Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:57 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
35.5/ 26.1°
Sáng/Tối
26.7/ 32.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.7/ 25°
Sáng/Tối
24.7/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.2/ 26.2°
Sáng/Tối
25.8/ 32.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.8/ 26.4°
Sáng/Tối
25.9/ 32.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 26.9°
Sáng/Tối
25.7/ 34.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 26.2°
Sáng/Tối
26.7/ 35.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 27.3°
Sáng/Tối
25.6/ 36°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.9/ 26.1°
Sáng/Tối
26/ 34.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 27.7°
Sáng/Tối
25.5/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37.9/ 25.4°
Sáng/Tối
25.2/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:58
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
35.9/ 27.5°
Sáng/Tối
26.1/ 33.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 27.4°
Sáng/Tối
25.8/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 26.4°
Sáng/Tối
25.5/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 26.3°
Sáng/Tối
25.3/ 31.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 26.4°
Sáng/Tối
25/ 30.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:59
Mưa vừa
Đã cập nhật 7 phút trước
Bầu trời quang đãng 28.5°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:57
Thấp/Cao

24.7°/39.5°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.7 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

1.1