Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:14 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
27.1/ 26.1°
Sáng/Tối
26.2/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 27.9°
Sáng/Tối
26.5/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.7°
Sáng/Tối
27/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.7°
Sáng/Tối
27.7/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.5°
Sáng/Tối
27.5/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.2°
Sáng/Tối
27.9/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.8°
Sáng/Tối
27.7/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.2°
Sáng/Tối
27.9/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 28°
Sáng/Tối
27.4/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.5°
Sáng/Tối
26.4/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.1°
Sáng/Tối
26.5/ 27.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.4°
Sáng/Tối
26.8/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 26.8°
Sáng/Tối
25.3/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.3°
Sáng/Tối
26/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26.8/ 27.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.3°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.8°
Sáng/Tối
26/ 27.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 27.8°
Sáng/Tối
26.9/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.5°
Sáng/Tối
26.5/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.7°
Sáng/Tối
26.9/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.4°
Sáng/Tối
26.2/ 27.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.6°
Sáng/Tối
26.9/ 27.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.8°
Sáng/Tối
26.5/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.2°
Sáng/Tối
27.4/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26.2°
Sáng/Tối
26.8/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 27.1°
Sáng/Tối
26.4/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.1/ 26.9°
Sáng/Tối
27.6/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.1°
Sáng/Tối
26.8/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.8°
Sáng/Tối
26.6/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.2°
Sáng/Tối
26.9/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 25.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Thấp/Cao

25.4°/33.4°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.29 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

0