Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:17 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa nhẹ
Huyện Ninh Sơn
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:38
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.63 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

3.18