Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:57 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Nhiều mây
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.27 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0