Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:40 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:37
Mưa nhẹ

19:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.78 km/giờ

22:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.77 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.85 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.45 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.35 km/giờ

10:00

31°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
1.8 km/giờ

13:00

32°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
2.05 km/giờ

16:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.09 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.33 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.3 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.04 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.56 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.88 km/giờ

10:00

30°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
1.64 km/giờ

13:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.32 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
0.47 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.65 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.91 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:35
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.65 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.61 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.49 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.83 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.37 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.39 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.1 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.21 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa vừa

01:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.11 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.31 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.7 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.64 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.28 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.19 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.45 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.78 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.21 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.26 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.87 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.24 km/giờ

13:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.11 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
1.32 km/giờ
Huyện Ninh Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:37
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.85 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0