Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:39 | 23/07/2024
Thấp/Cao
26.5/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.2/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.9/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.9/ 32.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
34.8/ 34.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
33.5/ 33.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.7/ 29.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.7/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 34.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 41.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Thấp/Cao

26.6°/34.4°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.18 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

6.37