Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:53 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
34.7/ 30.9°
Sáng/Tối
26.3/ 31.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 27.9°
Sáng/Tối
27.3/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.1°
Sáng/Tối
26.1/ 31.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 28.3°
Sáng/Tối
27.2/ 32.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.9°
Sáng/Tối
26.7/ 31.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.5°
Sáng/Tối
26.9/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 26.2°
Sáng/Tối
25.5/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 27.4°
Sáng/Tối
26.4/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.4°
Sáng/Tối
26.2/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.9°
Sáng/Tối
26.2/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.4°
Sáng/Tối
26.2/ 31.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26.3°
Sáng/Tối
25.3/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.7°
Sáng/Tối
25.1/ 32.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.2°
Sáng/Tối
26.6/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.3°
Sáng/Tối
26.1/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Thấp/Cao

26.1°/35°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.17 km/giờ

Điểm ngưng

26.6 °C

Chỉ số UV

0