Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:25 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:39
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.38 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0