Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:52 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:54
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:54
Thấp/Cao

21°/31°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.74 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0