Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:17 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
34.1/ 30°
Sáng/Tối
25.7/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.4/ 27°
Sáng/Tối
26.4/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.4/ 27.3°
Sáng/Tối
26.1/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.7/ 28.9°
Sáng/Tối
26.2/ 32.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.1/ 28.4°
Sáng/Tối
26.8/ 32.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 28.4°
Sáng/Tối
27.5/ 32.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.4/ 28.3°
Sáng/Tối
27.6/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:55
Thấp/Cao

26.2°/34.4°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.58 km/giờ

Điểm ngưng

27.8 °C

Chỉ số UV

0