Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:11 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 28.4°
Sáng/Tối
27.2/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.5/ 28.5°
Sáng/Tối
28/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.5/ 29.8°
Sáng/Tối
28.7/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.1/ 28.9°
Sáng/Tối
29.3/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 28.2°
Sáng/Tối
29.9/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.6/ 28.5°
Sáng/Tối
29.4/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.9/ 29°
Sáng/Tối
29.1/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 29.3°
Sáng/Tối
29.9/ 31.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.7/ 28.9°
Sáng/Tối
29.7/ 30.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 29.9°
Sáng/Tối
29.9/ 29.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.9°
Sáng/Tối
29.2/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 28.1°
Sáng/Tối
28.1/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.9/ 28.1°
Sáng/Tối
28.9/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.1°
Sáng/Tối
28.2/ 29.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.4/ 27.6°
Sáng/Tối
28.8/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.5/ 27.2°
Sáng/Tối
28.3/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.5/ 28.8°
Sáng/Tối
28.5/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.2/ 28.9°
Sáng/Tối
28.6/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 28.6°
Sáng/Tối
29.7/ 28.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.6°
Sáng/Tối
28.2/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.9/ 27.1°
Sáng/Tối
28/ 29.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.2°
Sáng/Tối
28.8/ 30.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.8/ 28.4°
Sáng/Tối
29.6/ 30.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.9/ 28°
Sáng/Tối
29.9/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28°
Sáng/Tối
29.2/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28.7°
Sáng/Tối
29.9/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.6°
Sáng/Tối
29.3/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.1°
Sáng/Tối
29.2/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.8°
Sáng/Tối
28.1/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28°
Sáng/Tối
28.8/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:01
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:55
Thấp/Cao

26.1°/34°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.54 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

0