Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:09 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
29.7/ 26.7°
Sáng/Tối
27.5/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Nhiều mây

07:00

27.9°C / 30.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
5.05 km/giờ

10:00

27.5°C / 30.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
4.37 km/giờ

13:00

29°C / 30.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
4.75 km/giờ

16:00

30.1°C / 33.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
4.13 km/giờ

19:00

27.8°C / 30.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
4.55 km/giờ

22:00

27.3°C / 29.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
4.89 km/giờ
Ngày/Đêm
27.9/ 25.6°
Sáng/Tối
26.3/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mưa nhẹ

01:00

26.1°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
5.21 km/giờ

04:00

26.6°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
4.41 km/giờ

07:00

26.6°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
4.15 km/giờ

10:00

28.9°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
4.31 km/giờ

13:00

28.5°C / 31.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
2.89 km/giờ

16:00

28°C / 29.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.6 km/giờ

19:00

26.3°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.91 km/giờ

22:00

26.8°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.48 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 27.8°
Sáng/Tối
25.8/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Mưa nhẹ

01:00

25.2°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.72 km/giờ

04:00

25.4°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.29 km/giờ

07:00

27°C / 27.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.43 km/giờ

10:00

30.5°C / 33.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
2.54 km/giờ

13:00

32.5°C / 36.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
3.18 km/giờ

16:00

29.6°C / 33.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
3.98 km/giờ

19:00

27.9°C / 30.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.04 km/giờ

22:00

27.8°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.94 km/giờ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.6°
Sáng/Tối
26.6/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Mưa vừa

01:00

26.8°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.22 km/giờ

04:00

26.4°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.41 km/giờ

07:00

27.7°C / 29.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.37 km/giờ

10:00

29.7°C / 33.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
0.4 km/giờ

13:00

27.8°C / 29°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
1.25 km/giờ

16:00

27.7°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.5 km/giờ

19:00

26.9°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.8 km/giờ

22:00

25°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.08 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 26.4°
Sáng/Tối
26/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Mưa vừa

01:00

25.9°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.9 km/giờ

04:00

25.4°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.91 km/giờ

07:00

26.2°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.96 km/giờ

10:00

29.6°C / 33.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.14 km/giờ

13:00

29.8°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.14 km/giờ

16:00

27.9°C / 30.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
0.85 km/giờ

19:00

26.9°C / 27.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
1.3 km/giờ

22:00

26.4°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.5 km/giờ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.6°
Sáng/Tối
25.7/ 30.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Mưa nhẹ

01:00

25.6°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.46 km/giờ

04:00

25.5°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.19 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 27.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 30.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Thấp/Cao

25.8°/30.1°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.25 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0.09