Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:26 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:54
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây thưa 27°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.88 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0