Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:14 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
34.5/ 27.8°
Sáng/Tối
27.3/ 30.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.3/ 27.6°
Sáng/Tối
26.8/ 29.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27°
Sáng/Tối
26.7/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 27.1°
Sáng/Tối
26.2/ 31.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 27.2°
Sáng/Tối
26.8/ 31.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.7/ 27.7°
Sáng/Tối
26.6/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.7/ 27°
Sáng/Tối
26.2/ 32.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 27.8°
Sáng/Tối
26.2/ 32.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 27.8°
Sáng/Tối
26.4/ 31.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 27.1°
Sáng/Tối
26.4/ 32.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:56
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 29.4°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 36.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:55
Thấp/Cao

26.7°/34.4°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.21 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

0