Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:51 | 28/03/2023
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:55
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.29 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0