Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:09 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
34/ 21°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 22°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:55
Mưa vừa
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:54
Thấp/Cao

20°/35°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.28 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0.17