Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:24 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
28.2/ 25.8°
Sáng/Tối
24.7/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.6°
Sáng/Tối
24.9/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.5°
Sáng/Tối
24.7/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 24.2°
Sáng/Tối
24.6/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 24.5°
Sáng/Tối
24.3/ 25.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 24.3°
Sáng/Tối
23.5/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 25.9°
Sáng/Tối
24.6/ 30.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26.8°
Sáng/Tối
24.2/ 32.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 31.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 25.2°
Sáng/Tối
24.2/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.9°
Sáng/Tối
24.7/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 24.7°
Sáng/Tối
25/ 25.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.5/ 24°
Sáng/Tối
23.7/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.1/ 24.5°
Sáng/Tối
23.3/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Thấp/Cao

23.8°/30.6°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.88 km/giờ

Điểm ngưng

26.5 °C

Chỉ số UV

0