Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:16 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:27
Mưa vừa
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

2.04