Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:35 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
35.3/ 26.4°
Sáng/Tối
27.7/ 32.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.1/ 26.9°
Sáng/Tối
25.2/ 32.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.2/ 25.6°
Sáng/Tối
25/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.6/ 26.8°
Sáng/Tối
25.8/ 35.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.6/ 28°
Sáng/Tối
25.4/ 33.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.6/ 26.4°
Sáng/Tối
26.1/ 34.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.6/ 27°
Sáng/Tối
25.7/ 35°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26.7°
Sáng/Tối
25.4/ 35.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 26.2°
Sáng/Tối
25.8/ 34.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 26.7°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:09
Nhiều mây
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 28.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Thấp/Cao

25.4°/36.7°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.2 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0