Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:28 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:30
Mưa nhẹ
Huyện Bác Ái
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.93 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0.42