Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:51 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
34/ 21°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 22°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:55
Nhiều mây
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:54
Thấp/Cao

20°/35°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.28 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0.17