Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:00 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Thấp/Cao

25°/35°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

3.12