Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:18 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.15 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

4.76