Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:52 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa nhẹ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.33 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.74 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.66 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.68 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.4 km/giờ

10:00

30°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
1.52 km/giờ

13:00

29°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.62 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
1.22 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.21 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.49 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:35
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.17 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.44 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.69 km/giờ

10:00

30°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
1.04 km/giờ

13:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.64 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
0.38 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.89 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.78 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.18 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.11 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.6 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.67 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.68 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.51 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.64 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.47 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.88 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.17 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.53 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.54 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.47 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.37 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.2 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.94 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:33
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.79 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.77 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.78 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.96 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.93 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.55 km/giờ
Huyện Bác Ái
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.56 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0