Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:02 | 24/07/2024
Thấp/Cao
26.7/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.2/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.2/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.2/ 29.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.7/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.4/ 31.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

993 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
28.5/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
27.8/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 28.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 32.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Thấp/Cao

26.8°/36.6°

Độ ẩm

87%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.17 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0