Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:56 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 26°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

977 mb

Gió

20.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 25°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa cường độ nặng
Tam Điệp
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 24°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.94 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0