Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:50 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Tam Điệp
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Thấp/Cao

19°/28°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.77 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

1.93