Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:57 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
34.2/ 29.2°
Sáng/Tối
27.9/ 33.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.6/ 30.6°
Sáng/Tối
28.7/ 33.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.1/ 29.6°
Sáng/Tối
28.6/ 32.7°
Áp suất

999 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 28.8°
Sáng/Tối
27.7/ 34.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 29°
Sáng/Tối
27.4/ 34.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 29.8°
Sáng/Tối
28.2/ 35.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28.1°
Sáng/Tối
28.6/ 31.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.9°
Sáng/Tối
26.3/ 31.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 28.1°
Sáng/Tối
27.3/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 29.3°
Sáng/Tối
27.2/ 32.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 30.3°
Sáng/Tối
28.9/ 34.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.9/ 31.5°
Sáng/Tối
28.9/ 35.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.8/ 29.8°
Sáng/Tối
28.7/ 35.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 24.6°
Sáng/Tối
28.9/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.1/ 28.7°
Sáng/Tối
25.1/ 31.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Thấp/Cao

28.8°/39°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.3 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0