Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:58 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:33
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây thưa 25°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.8 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0