Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:30 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 27°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Thấp/Cao

22°/34°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.62 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

2.27