Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:47 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
17.5/ 17.4°
Sáng/Tối
15.8/ 17.7°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.7/ 18.6°
Sáng/Tối
17.7/ 19.2°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.1/ 18.2°
Sáng/Tối
18.8/ 18.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 21.2°
Sáng/Tối
18.8/ 21.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21.4°
Sáng/Tối
23/ 22.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 13.2°
Sáng/Tối
18.1/ 13.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.2/ 14.2°
Sáng/Tối
11.6/ 14.8°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:59
Thấp/Cao

17.9°/21.9°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.87 km/giờ

Điểm ngưng

15.7 °C

Chỉ số UV

0