Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:01 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa nhẹ
Tam Điệp
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 24°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Thấp/Cao

23°/25°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

8.56 km

Gió

5.69 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0