Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:28 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:18
Mây cụm
Tam Điệp
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 17°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:16
Thấp/Cao

14°/24°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.2 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0