Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:00 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:52
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 13°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Thấp/Cao

12°/22°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.95 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

0