Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:38 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Mưa vừa 26°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

9.27 km

Gió

1.25 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0