Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:26 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
23/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Thấp/Cao

17°/23°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.68 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0