Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:59 | 16/07/2024
Thấp/Cao
26.4/ 26.2°
Tầm nhìn
4.42 km
Áp suất

1005 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25/ 25.2°
Tầm nhìn
3.55 km
Áp suất

1004 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
26.5/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
30.6/ 30.4°
Tầm nhìn
7.01 km
Áp suất

1005 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
30.4/ 30.3°
Tầm nhìn
9.79 km
Áp suất

1003 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
29.3/ 29°
Tầm nhìn
7.99 km
Áp suất

1002 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
27.5/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
26.9/ 26.1°
Tầm nhìn
4.24 km
Áp suất

1005 mb

Mưa vừa
Đã cập nhật 5 phút trước
Mưa nhẹ 26.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Thấp/Cao

25.7°/31.1°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

7.55 km

Gió

2.27 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0