Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:18 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
18.3/ 18.4°
Sáng/Tối
15.1/ 18.9°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.6/ 18.6°
Sáng/Tối
18.3/ 19.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.6/ 18.4°
Sáng/Tối
18.7/ 18.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 21.8°
Sáng/Tối
18.6/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.6/ 21.4°
Sáng/Tối
22.3/ 22.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.4/ 15.6°
Sáng/Tối
19.4/ 16.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.6/ 13.9°
Sáng/Tối
13.7/ 13.5°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Thấp/Cao

18.1°/20.9°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.71 km/giờ

Điểm ngưng

13.3 °C

Chỉ số UV

2.62