Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:20 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.37 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.56