Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:14 | 26/07/2024
Ngày/Đêm
36.3/ 29.3°
Sáng/Tối
27.2/ 32.3°
Áp suất

996 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.7/ 29.6°
Sáng/Tối
28.6/ 31.2°
Áp suất

998 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.1/ 27.1°
Sáng/Tối
28.4/ 28.4°
Áp suất

998 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 25.8°
Sáng/Tối
26.5/ 26.5°
Áp suất

999 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 25.5°
Sáng/Tối
25.7/ 25.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 25.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 27.1°
Sáng/Tối
26.7/ 28.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:33
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Thấp/Cao

27°/38.5°

Độ ẩm

87%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.39 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0