Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:42 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
33.1/ 26.6°
Sáng/Tối
25.2/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.3/ 26.2°
Sáng/Tối
25.8/ 30.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.3/ 26.6°
Sáng/Tối
25.2/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.5/ 25.7°
Sáng/Tối
26.7/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 24.4°
Sáng/Tối
25.7/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25.1°
Sáng/Tối
25/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.1°
Sáng/Tối
24.3/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.5°
Sáng/Tối
25.3/ 34.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 28.3°
Sáng/Tối
25.7/ 36.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.8/ 26.4°
Sáng/Tối
27.2/ 32.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 25.5°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Thấp/Cao

25.6°/36.4°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.48 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0