Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:17 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1024 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:17
Mây thưa
Ninh Bình
Đã cập nhật 16 phút trước
Ít mây 17°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:15
Thấp/Cao

15°/25°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.3 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0