Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:45 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
12/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:51
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Bầu trời quang đãng 21°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Thấp/Cao

16°/22°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.34 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0